หนังสือราชการ

ประชุม เรื่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( ๑โรงเรียน ๑ โรงเรียนคุณภาพ)

โพสต์12 ธ.ค. 2561 03:38โดยsnk2 admin   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 03:39 ]

 ประชุม เรื่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( ๑โรงเรียน ๑ โรงเรียนคุณภาพ)โดย นายไพรวัลย์  จันทะนะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ เป็นประธาน   และรองผู้อำนวยจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และศึกษานิเทศก์  เพื่อวางแผนการดำเนินงานคัดเลือกโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ตำบล ๑โรงเรียนคุณภาพ) วันที่ 12/12/2561

การนิเทศ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2-2561

โพสต์15 พ.ย. 2561 00:35โดยsnk2 admin   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 03:15 ]

การนิเทศ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2-2561
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1-20

การประกวดห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:40โดยพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:45 ]

ด้วย สพป.สกลนคร เขต 2 จะดำเนินการประกวดห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในระหว่างวันที่ 15- 30 สิงหาคม 2559 ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีความสนใจได้สมัครเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ รายละเอียด ดังแนบ

1-3 of 3