การประกวดห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:40โดยพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:45 ]
ด้วย สพป.สกลนคร เขต 2 จะดำเนินการประกวดห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในระหว่างวันที่ 15- 30 สิงหาคม 2559 ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีความสนใจได้สมัครเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ รายละเอียด ดังแนบ
Comments