ประชุม เรื่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( ๑โรงเรียน ๑ โรงเรียนคุณภาพ)

โพสต์12 ธ.ค. 2561 03:38โดยsnk2 admin   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 03:39 ]

 ประชุม เรื่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( ๑โรงเรียน ๑ โรงเรียนคุณภาพ)โดย นายไพรวัลย์  จันทะนะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ เป็นประธาน   และรองผู้อำนวยจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และศึกษานิเทศก์  เพื่อวางแผนการดำเนินงานคัดเลือกโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ตำบล ๑โรงเรียนคุณภาพ) วันที่ 12/12/2561

Comments